+38 (067) 536 43 60 київстар
+38 (044) 292 58 97 Пн – Пт з 9:00 до 18:00
info@egh.com.ua Пишіть нам
Ua

отримано сертифікат FSSC 22000

Компанія тов нвп «електрогазохім» («egh ingredients») отримала сертифікат fssc 22000

отримано сертифікат FSSC 22000

Новина опублікована: 04.03.2019

отримано сертифікат FSSC 22000
Компанія ТОВ НВП «Електрогазохім» («EGH ingredients») отримала сертифікат, який підтверджує, що система менеджменту безпеки харчових продуктів компанії була перевірена і відповідає вимогам FSSC 22000 (версія 4.1). Цей сертифікат ком­панії вручили фахівці органу з серти­фікації систем менеджмен­ту AFNOR Groupе (Франція).

Схема сертифікації сис­тем безпеки харчових про­дуктів складається з ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 та додаткових вимог FSSC 22000. 

Цей сертифікат стосу­ється виробництва емуль­гаторів, поліпшувачів, паст, піногасників, антиокси­дантів та дезинфікуючих засобів для харчової промисловості. Категорія: К. 

Стандарт FSSC 22000 – один із найбільш глобаль­них підходів до системи ке­рування безпечністю хар­чових продуктів для тих, хто їх виробляє. Власником схеми FSSC 22000 є Фонд із сертифікації харчової без­пеки (Foundation for food safety certification), зареєс­трований в Нідерлан­дах. FSSC 22000 увійшла до шести стабільно ви­знаних GFSI (Глобаль­ною ініціативою з безпе­ки харчових продуктів) схем сертифікації, а та­кож підтриманих Конфеде­рацією галузей харчової промисловості Євросоюзу (CIAA – European Food and Drink Association) і Аме­риканською асоціацією виробників продуктів хар­чування (GMA – American Groceries Manufacturing Association).

Наша компанія приділяє велику увагу якості і безпеці виготовле­них продуктів, а отриман­ня сертифіката FSSC 22000 підтверджує, що ми веде­мо роботу в правильному напрямі.

Читайте інші наші новини

Професійна безкоштовна консультація.

Нашим фахівцям можна довіряти!

Замовити дзвінок